Uppdrag-böcker

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

Uppdrag veteran – om svenska militära utlandsveteraner (2020)


Uppdrag veteran – om svenska militära utlandsveteraner (2020)

Vad händer efter insats? Vad bidrar veteraner med i arbetsliv och samhället när de kommer hem igen? Den här boken innehåller veteraners egna berättelser om livet efteråt. Boken består av intervjuer och texter av och med veteraner som reflekterar över vad veteranerfarenheter får för betydelse i efterföljande arbetsliv. Kan veteraner något som inte andra kan? Syftet med boken är att ge läsaren fördjupad kunskap om vad det innebär att vara veteran i Sverige på 2020-talet. Boken är den femte antologin i Uppdragsserien som utforskar och beskriver militärt yrkeskunnande. Kan beställas på Adlibris.

I Försvarsmakten har man insett att erfarenhetsgrundade kunskaper och omdöme är viktigt för att ha möjlighet att utveckla en professionell yrkeskår. Sedan mer än 15 år tillbaka har man därför stött en utveckling av arbetssätt och forskningsmetoder där denna typ av kunskaper är i centrum. Uppdrag-böckerna är ett konkret resultat av detta arbete.

Syftet med Uppdrag-böckerna är framförallt att stimulera till reflektion och samtal kring skarpa insatser samt bidra till utvecklingen av militär professionalism där svåra situationer står i fokus. Böckerna är inte tänkta att vara slutpunkter, utan ska snarare ses som begynnande steg i det erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling som svenskt försvar står inför. Böckerna är exempel på hur man, på ett systematiskt sätt, kan arbeta med erfarenheter från skarpa uppdrag. Här presenteras många konkreta exempel från svenska militärer, en metod för erfarenhetsutbyte och en påbörjad tolkning av berättelserna.

Att ta fram en böcker av det här slaget är ett resultat av många människors samlade engagemang och arbete. De som bidragit med sina berättelser, erfarenheter, exempel, samtal, fotografier, kartor, dagböcker, brev, tidningsurklipp etc ska särskilt lyftas fram och tackas. Utan er alla hade det inte varit möjligt att genomföra detta långsiktiga samarbetsprojekt.


Bokhistorik (klicka på länken för att ladda ner boken eller på bilden för att göra den större)

2007 utkom den första boken ”Uppdrag utland – militära exempel från internationella uppdrag”. Den innehåller texter författade av militär personal med fokus på skarpa situationer och utmaningar de mött ibland annat Bosnien, Liberia, Kongo,  Kosovo, Georgien, Angola.Uppdrag chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer” som kom ut 2011 är en intervjubok som redovisar internationella erfarenheter från bataljonschefsnivå till Force Commander.


Uppdrag Afghanistan – bilder och berättelser från en internationell insats” från 2016 är den tredje boken i en serie antologier som uppmärksammar olika aspekter av militärt yrkeskunnande som kännetecknas av komplexitet.


Den fjärde boken heter ”Uppdrag Militär – Perspektiv på militärt yrkeskunnande” och utkom 2018. I boken bidrar elva olika forskare, utifrån  skiftande perspektiv, med sina reflektioner över militär yrkespraktik, dess möjligheter och utmaningar.


Den femte boken heter "Uppdrag veteran - om svenska militära utlandsveteraner" och publiceras i samband med veterandagen den 29:e maj 2020. Boken innehåller veteraners egna berättelser om livet efteråt. Boken består av intervjuer, bilder och texter av  veteraner som reflekterar över vad erfarenheter får för betydelse i arbetslivet.De första tre Uppdrag-böckerna finns även utgivna på engelska (download links below).

76701_20151123_joethu01_arvidsjaur_repetiotionsîvning_165

Scandinavian Journal of Military Studies

The Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) är en open access peer-review journal som publiceras via Scandinavian Military Studies. Arbetet med SJMS sker i ett nära samarbete mellan Kungliga Danska Försvarshögskolan, Norska Försvarshögskolan, Centrum för militära studier vid Köpenhamns universitet och Centrum för Studier av Militär och Samhälle. För mer information se SJMS hemsida https://sjms.nu/.

images

SOM-institutet

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling. SOM-institutet har från starten haft fokus på svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier. Den svenska befolkningens uppfattningar om försvars- och säkerhetspolitik undersöks och resultat publiceras i den årliga SOM-boken.

Konferens2020

Konferens Modern Militär Professionalism 2020 (INSTÄLLD)

På grund av det rådande omvärldsläget till följd av COVID-19 har vi tagit beslutet att ställa in CSMS-konferensen Modern militär professionalism som skulle gått av stapeln den 15-16e juni i Stockholm. Vår förhoppning är att istället kunna genomföra konferensen under hösten 2020. Några nya datum har vi dock inte i nuläget. Vi vill tacka alla de som på olika sätt visat intresse för att medverka vid konferensen och hoppas att ni har möjlighet att medverka när vi återkommer med en ny inbjudan.

Aktiviteter

Konferens2020

Konferens Modern Militär Professionalism 2020 (INSTÄLLD)

På grund av det rådande omvärldsläget till följd av COVID-19 har vi tagit beslutet att ställa in CSMS-konferensen Modern militär professionalism som skulle gått av stapeln den 15-16e juni i Stockholm. Vår förhoppning är att istället kunna genomföra konferensen under hösten 2020. Några nya datum har vi dock inte i nuläget. Vi vill tacka alla de som på olika sätt visat intresse för att medverka vid konferensen och hoppas att ni har möjlighet att medverka när vi återkommer med en ny inbjudan.

76701_20151123_joethu01_arvidsjaur_repetiotionsîvning_165

Scandinavian Journal of Military Studies

The Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) är en open access peer-review journal som publiceras via Scandinavian Military Studies. Arbetet med SJMS sker i ett nära samarbete mellan Kungliga Danska Försvarshögskolan, Norska Försvarshögskolan, Centrum för militära studier vid Köpenhamns universitet och Centrum för Studier av Militär och Samhälle. För mer information se SJMS hemsida https://sjms.nu/.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!