CSMS Konferens 2020 (INSTÄLLD)

På grund av det rådande omvärldsläget till följd av COVID-19 har vi tagit beslutet att ställa in CSMS-konferensen Modern militär professionalism som skulle gått av stapeln den 15-16e juni i Stockholm. Vår förhoppning är att istället kunna genomföra konferensen under hösten 2020. Några nya datum har vi dock inte i nuläget.

Vi vill tacka alla de som på olika sätt visat intresse för att medverka vid konferensen och hoppas att ni har möjlighet att medverka när vi återkommer med en ny inbjudan.

Till dess kommer vi att göra uppdateringar om konferensen på den här hemsidan.


Tack så mycket för din förståelse och på återhörande. Tills dess. ta hand om dig själv och andra, visa omtanke och ansvar, håll koll på fakta och motverka ryktesspridning.


Med vänliga hälsningar,

Peter, Lotta, Joakim, Karl & Sanna

CSMS-teamet
Modern militär professionalism - Nordiska försvarsmakter i en ny strategisk kontext

15–16 juni 2020 i Stockholm

Centrum för Studier av Militär och Samhälle (CSMS) inbjuder i samarbete med Försvarsmakten till konferens på Kungliga tekniska högskolan


Årets konferens på temat Modern militär professionalism, den sjunde i ordningen, riktar ett särskilt fokus på det nationella försvaret och samarbetet med de nordiska länderna. Delar av programmet kommer att genomföras i samarbete med the Scandinavian Journal for Military Studies: www.sjms.nu och Nordic Association for Research on Military Profession. Konferensen har tre syften:

- att medverka till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte om militärt yrkeskunnande
- att facilitera reflektion, metodutveckling, erfarenhetsutbyte och möten över professionsgränser
- att placera svenskt militärt yrkeskunnande och svensk militärstrategisk kontext i ett internationellt perspektiv


Språk: Konferensen genomförs huvudsakligen på svenska men med inslag på engelska.PROGRAM DAG 1

09.00
Registreringen öppnar, kaffe och fralla bjuds 

10.00
Välkommen till konferensen – en arena för dialog och erfarenhetsutbyte
Peter Tillberg (Föreståndare CSMS)

10.20 
Keynote: The challenges of changing societies on military models: what does conscription mean for the military profession today?
Tiia-Triin Truusa (MSW, Analyst at the Institute of Social Studies, University of Tartu & President of the European Research Group on Military and Society, ERGOMAS)

11.10
Keynote: Back to the USSR?
Bert Sundström (SVTs korrespondent i Moskva)

12.00             Lunch på KTH

13.00
Panel: Regional civil-militär samverkan och det ’nya’ totalförsvaret
Medverkande:
Joakim Berndtsson (Docent, Forskare CSMS & Lektor, Göteborgs universitet)
Per Iko (Sektionen för erfarenhetsanalys vid Insatsstaben, INSS J7 ERF ANA)
Jennie Ågren (Sektionen för erfarenhetsanalys vid Insatsstaben, INSS J7 ERF ANA)

Efterföljande panelsamtal (tbc)

14.00 
Panel: Den svenska veteranen – en kompetent resurs i samhället
Medverkande: 
Lotta Victor Tillberg (Docent, Forskningsledare CSMS & Lektor, Södertörns högskola)
Monica Larsson (Tf. Chef Försvarsmaktens Veterancentrum)
Carl-Martin Pethrus, (Med. dr., epidemologi)


Paneldeltagare: 
Kristofer Benjaminsson (handläggare Sigtuna kommun; tidigare tjänstgöring i Afghanistan, FS16 & FS21)
C G Schultz (Övlt, HKV PROD FPE Övningsavdelning; tidigare tjänstgöring vid EU Operation Concordia 2003, ISAF VIII/IX 2006 och FNs avdelning för fredsbevarande operationer 2008-2011)
Lars-Åke Ståhl (kommundirektör Burlövs kommun; tidigare tjänstgöring i Sinai, Libanon, Pakistan UNHCR, Mozambique UNHCR, Bosnien Hercegovina OSSE)


15.00             Fika samt fotoutställning

15.30
Relationen mellan den militära praktiken och vetenskapen: ett skandinaviskt perspektiv 
Medverkande: 
Anders Claréus (Forskningssamordnare Försvarsmakten, ordförande NORDEFCO Cooperation Area Human Resource and Education)
Vilhelm Holsting (Fil. dr., Chef, Institute for Leadership and Organisation, The Royal Danish Defense College)


16.15
Den militära professionen är död – Leve den militära professionen
Håkan Silverup (Officer & Doktorand i Sociologi, Lunds universitet)

17.30             Middag på Syster O Bror

19.00
Defending the Nordic Baltic Region: Challenges and Opportunities
Magnus Petersson (Professor i Modern historia, the Norwegian Institute for Defence Studies.

19.30
Utdelning av Bengt Abrahamsson-priset
Medverkande: 
Robert Egnell (Professor & Rektor, Försvarshögskolan)
Alise Weibull (Fil. dr., fd. President ERGOMAS)
Karl Ydén (Fil. dr., Forskare CSMS & Lektor, Chalmers)


Slut ca 20.30PROGRAM DAG 2

9.00               Kaffe och fralla

9.30
Inledningstal
Michael Claesson (Generalmajor, Chef för Ledningsstabens inriktningsavdelning LEDS INRI, Försvarsmaktens Högkvarter)

10.00
The professions and power: the case of officers and NCOs 
Christopher Dandeker (Professor Emeritus, Department of War Studies, King's College London)

10.40
Hur leder man en försvarsmakt i tillväxt? Några tankar om utveckling av metoder och organisation
Gunnar Karlsson (Generalmajor, Ledningsutredningen 19)  

11.20
Officerskåren, staten och samhället
Sofia K Ledberg (Fil. dr., Lektor i Krigsvetenskap, Försvarshögskolan)

12:00            Lunch på KTH

13.00-14-30: Valbara paneler (möjlighet att välja en)

Panel 1: Transformations of the military profession and professionalism in Scandinavia
Nordiska forskare presenterar kapitelbidrag till kommande antologi inom ramen för Scandinavian Journal of Military Studies
Medverkande: 
Anne Roelsgaard Obling (Docent, Institute for Leadership and Organisation, the Royal Danish Defense College)
Lotta Victor Tillberg (Docent, Forskningsledare CSMS & Lektor, Södertörns högskola)
Med flera

Panel 2: Militär utbildning och utmaningar i en tid av tillväxt
Medverkande: 
Peter Tillberg (Föreståndare CSMS)
Thomas Grevholm (Regementsförvaltare, Försvarsmaktens Utbildningsförvaltare)
Mikael Gudmundsson (Kapten, Projektledare FMLOPE)
Viggo Lineborn (Flottiljförvaltare, Förbandsförvaltare vid LSS)
Jennie Mared (Kn, Utbildningschef vid LvSS)
Stefan Nordgren (Flottiljförvaltare, Förbandsförvaltare vid FM TS)
Christer Reimertz (Regementsförvaltare, Förbandsförvaltare vid Ing 2)


Panel 3: Personalförsörjning och försvarsvilja: frivillighet, möjlighet, plikt
Medverkande:
Melker Becker (Film- & tv-producent, står bakom bl.a. Om kriget kommer, Svenska hemligheter & Hemliga svenska rum)
Sanna Strand (Fil. dr., Projektledare CSMS & Post-doc, Stockholms universitet)
Kalle Ström (Doktorand i Etnologi, Stockholms universitet)
Fia Sundevall (Docent i Ekonomisk historia, Stockholms universitet)
Johan Österberg (Fil. dr. i Psykologi, Försvarshögskolan)

14.40
Folkförankring och militärstrategisk kommunikation
Mats Ström (Brigadgeneral, Kommunikationsdirektör Försvarsmakten)

15.10
En spaning om att gasa och bromsa på samma gång: en framåtblick
Lotta Victor Tillberg (Docent, Forskningsledare CSMS & Lektor, Södertörns högskola)
Tiia-Triin Truusa (MSW, Analyst at the Institute of Social Studies, University of Tartu & President of ERGOMAS)


15.30             SlutAnmälan sker per e-post till funktionsadressen: konferens2020@csms.se senast den 1 maj. Vid anmälan vänligen ange:

1. Namn
2. E-postadress
3. Arbetsplats/organisation
4. Ange om du deltar A) båda dagarna B) endast 15 juni C) endast 16 juni
5. Ange om du önskar delta vid A) lunch den 15 juni B) middag den 15 juni C) lunch den 16 juni. Meddela även ev. allergi eller önskemål om specialkost.
6. Ange vilken panel du vill delta vid på eftermiddagen den 16 juni. (Ange också ett andrahandsalternativ):
Panel 1: Transformations of the military profession and professionalism in Scandinavia
Panel 2: Militär utbildning och utmaningar i en tid av tillväxt
Panel 3: Personalförsörjning och försvarsvilja: frivillighet, möjlighet, plikt

Praktiska detaljer 
Deltagande i konferensen är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Syftet med de insamlade uppgifterna är att kunna meddela dig som fått plats på konferensen samt kommunicera eventuella ändringar i schemat. Vid fler anmälda än lokalerna medger kommer platserna att prioriteras utifrån antal anmälda från respektive arbetsplats. Deltagare som anmält sig för båda dagarna kommer att prioriteras. Efter avslutad konferens kommer dina personuppgifter att raderas ifrån CSMS lista av deltagare.

Eventuella kringkostnader (resa, logi, traktamente) som uppstår i samband med konferensen står respektive myndighet och/eller organisation för. Mer praktisk information meddelas deltagare när anmälan bekräftas. Mer information om CSMS och tidigare konferenser hittar du på hemsidan www.csms.se.

Frågor 
Har du frågor om konferensen är du välkommen att kontakta Sanna Strand, e-post: sanna.strand@csms.se, eller tel. 073-742 1898.

Varmt Välkommen!

Aktiviteter

Konferens2020

Konferens Modern Militär Professionalism 2020 (INSTÄLLD)

På grund av det rådande omvärldsläget till följd av COVID-19 har vi tagit beslutet att ställa in CSMS-konferensen Modern militär professionalism som skulle gått av stapeln den 15-16e juni i Stockholm. Vår förhoppning är att istället kunna genomföra konferensen under hösten 2020. Några nya datum har vi dock inte i nuläget. Vi vill tacka alla de som på olika sätt visat intresse för att medverka vid konferensen och hoppas att ni har möjlighet att medverka när vi återkommer med en ny inbjudan.

76701_20151123_joethu01_arvidsjaur_repetiotionsîvning_165

Scandinavian Journal of Military Studies

The Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) är en open access peer-review journal som publiceras via Scandinavian Military Studies. Arbetet med SJMS sker i ett nära samarbete mellan Kungliga Danska Försvarshögskolan, Norska Försvarshögskolan, Centrum för militära studier vid Köpenhamns universitet och Centrum för Studier av Militär och Samhälle. För mer information se SJMS hemsida https://sjms.nu/.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!